Avís Legal

Condicions Generals

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol referent als Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa a l’usuari que Construccions Vinaixa és el nom comercial de Construccions Vinaixa, SA amb número d’identificació fiscal número A-43029842 i amb domicili social al c/ Ample, 56-58, 5è 1r, 43202 Reus.

Posem en el seu coneixement que Construccions Vinaixa, SA és el titular d’aquesta web i actua com a explotadora i gestora dels continguts del portal web esmentat. Per a qualsevol aclariment no dubti en contactar amb nosaltres a administracio@construccionsvinaixa.cat.

Les presents Condicions Generals regeixen juntament amb la Política de Privadesa i la Política de Cookies l’accés i utilització del lloc web on es troba, així com la contractació dels serveis i productes que des d’aquesta s’ofereixen.

La utilització del web atribueix la condició dusuari i implica lacceptació de totes les condicions legals de les nostres pàgines. Daquesta manera sestableixen una sèrie de drets i obligacions que hauran de complir per part de lusuari de la web. Aquests drets i obligacions regiran lús de la web. En cas de no estar d’acord amb aquestes Condicions Generals, l’usuari esmentat haurà d’abandonar immediatament la web.

Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions Generals, l’usuari manifesta que ha llegit i comprèn allò exposat, que té capacitat suficient per contractar els productes i serveis oferts, i que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

L’usuari haurà de llegir atentament els continguts d’aquestes Condicions Generals sempre que accedeixi al portal, ja que poden patir canvis. El titular de lloc web es reserva la possibilitat d’introduir canvis tant a la informació continguda com als serveis i productes oferts, sempre amb la finalitat de millorar els continguts o complementar la informació existent.

Qualsevol modificació realitzada al lloc web no afectarà els productes o serveis que ja haguessin estat adquirits prèviament.

Condicions d’ús

 1. L’accés a la informació continguda a la web és lliure i gratuït.
 2. És possible que per a la compra de productes o serveis, l’usuari s’hagi de registrar. Les dades que subministri l’usuari han de ser exactes i veraces. Així mateix l’usuari registrat serà responsable de la custòdia de la contrasenya i assumeix els danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la contrasenya. Tots els serveis o productes comprats sota la contrasenya d’un usuari registrat s’entendran fets per aquest usuari.
 3. Normes d’ús del portal:
 • L’usuari s’obliga a fer servir el web segons aquestes Condicions Generals i segons allò que estableix la llei vigent i les normes de l’ordenament jurídic.
 • De la mateixa manera, l’usuari es compromet a no utilitzar els continguts del lloc per a la realització d’activitats constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o siguin de caràcter il·lícit.
 • L’usuari es compromet a no difondre dades i continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic o que afectin els drets humans o que promoguin o facin apologia del terrorisme.
 • L’usuari es compromet a no introduir ni difondre virus i programari nociu que sigui capaç de provocar danys als sistemes informàtics tant dels proveïdors dels serveis com de tercers.
 • Es compromet a no difondre ni transmetre a tercers qualsevol tipus dinformació o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
 • Es compromet a no enviar publicitat no autoritzada expressament, coneguda com a ‘correu escombraries’ o ‘spam’, excepte en aquelles àrees que hagin estat concebudes per a això.
 • Es compromet a no difondre o introduir informació o continguts falsos o inexactes o que indueixin a error els receptors de la informació.
 • Especialment es compromet a no suplantar la identitat daltres usuaris utilitzant les seves claus de registre (usuari i contrasenya).
 • Es compromet a respectar els drets de la propietat intel·lectual i industrial, patents i marques que siguin propietat de la web o de terceres persones.

Es compromet a no difondre ni transmetre a tercers qualsevol tipus dinformació o contingut que representi una violació del secret de comunicació i la legislació vigent sobre les dades de caràcter personal.

En cas d’incompliment de qualsevol dels punts anteriors, el titular de la web es reserva el dret d’iniciar les accions legals que consideri oportunes.
Totes les informacions i el flux dinformació entre lusuari i el titular de la web serà confidencial i no shaurà de reenviar a tercers, per tal devitar accessos no autoritzats a la informació privada de lusuari. 

Propietat intel·lectual i industrial

L’estructura, el disseny i la forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de l’empresa propietària de la web.

Queden totalment prohibides la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública, la posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits a l’apartat anterior. Aquests actes dexplotació només podran ser realitzats en virtut dautorització expressa del propietari del web i sempre shaurà de fer referència explícita a la titularitat dels esmentats drets de propietat intel·lectual que ostenta el titular del web.

Exempció de responsabilitat

Els titulars del portal declinen qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un funcionament dolent dels serveis o continguts oferts per les operadores d’internet. Així mateix, el titular del web no es fa responsable de les caigudes de la xarxa o del fluid elèctric i les conseqüències que es derivin per aquesta manca de servei.

Així mateix el titular de la web no es fa responsable dels danys produïts al programari o equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la utilització de la web.

Informació sobre els enllaços externs (links)

Aquest portal web no es fa responsable dels webs de tercers a què pugui tenir accés l’usuari mitjançant la utilització d’enllaços externs, també coneguts com a links, o de qualsevol altre tipus de contingut posat a disposició a la web per tercers.

L’accés a una web no pròpia es fa per voluntat i compte de l’usuari. No podem garantir, ni responsabilitzar-nos de la informació obtinguda a través d’aquests enllaços externs i de la mateixa manera no ens responsabilitzem de la informació obtinguda en aquestes webs externes que no tenen res a veure amb la nostra web.

Registre d’usuaris

La utilització dels serveis oferts pel titular de la web impliquen la necessitat de registre per part de lusuari de la web. L’usuari haurà d’emplenar el formulari creat a aquest efecte. Es demanarà a l’usuari que accepti les presents Condicions Generals així com la Política de Privadesa i la Política de Cookies.

Un cop registrat, l’usuari tindrà accés a la seva àrea privada on en tot moment podrà comprovar, rectificar o esborrar les dades. També podrà comprovar informació relativa a les comandes i els lliuraments.

 

Política de Privadesa

Condicions generals

Som conscients del valor de la seva informació personal i per això ens esforcem a protegir la privadesa dels nostres usuaris.

De conformitat amb el que estableix el Reglament de la UE 2016/679 (d’ara endavant RGPD) de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, us informem que totes les dades personals facilitades, així com la seva adreça de correu electrònic seran tractades de conformitat amb l’article 13 del dit Reglament per tal de permetre conèixer la nostra política de privadesa, comprendre com es tracta la seva informació personal quan navega a la nostra web i , si escau, donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma expressa i informada.

La informació i les dades facilitades per vostè seran tractades de conformitat amb les disposicions del RGPD i es basarà en els principis de legalitat, equitat, transparència, limitació de la finalitat del tractament, minimització de les dades, exactitud, integritat i confidencialitat.

El responsable del tractament de les seves dades és Construccions Vinaixa, SA, amb domicili social al c/ Ample, 56-58, 5è 1a, 43202 Reus.

Us informem que tractarem únicament les dades personals que siguin estrictament necessàries per a la correcta navegació per la web i per millorar l’experiència de l’usuari. També us informem que les dades recollides poden ser utilitzades per a l’enviament de comunicacions comercials que puguin ser del vostre interès.

Podreu exercir el dret d’oposició a rebre aquests comunicats enviant un correu electrònic a l’adreça administracio@construccionsvinaixa.cat amb l’assumpte: Baixa de la llista de distribució

En qualsevol moment, podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, cancel·lació i portabilitat respecte a les vostres dades personals mitjançant comunicació a l’adreça de mail especificada anteriorment.

L’exercici de drets l’ha de fer el mateix usuari. Això no obstant, poden ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, cal aportar la documentació que acrediti aquesta representació de linteressat.

Finalitats del tractament

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades, amb el seu consentiment exprés, té les finalitats següents:

 • Enviament de comunicacions comercials sobre productes i serveis.
 • Gestió comercial i administrativa dels clients.
 • Recollida i publicació de valoracions sobre productes i serveis.
 • Respondre les sol·licituds d’informació dels clients.
 • Anàlisi d’usabilitat del lloc web per millorar els nostres serveis.
 • Elaboració de perfils comercials dels usuaris.

Si un usuari considera que hi ha un problema amb la manera com s’estan manejant les vostres dades, podeu adreçar les vostres reclamacions al responsable de seguretat oa l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d´Espanya.

Conservació de les Dades

Les dades desagregades seran conservades sense termini de supressió. Pel que fa a les dades de clients, el període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari i es podrà mantenir fins a 10 anys.

Els usuaris de llistes de correu o els pujats directament per l’empresa a pàgines o perfils de xarxes socials es conservaran fins que l’usuari retiri el consentiment o finalitzi la contractació dels serveis.

Les dades de candidats que enviïn el seu currículum vitae seran emmagatzemades durant un màxim de dos anys per incorporar-lo a futures convocatòries, llevat que el candidat es manifesti en contra.

Comunicació d’informació a tercers

No cedirem ni comunicarem a tercers les vostres dades, excepte en els casos legalment previstos o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament, i sempre d’acord amb les condicions generals aprovades per l’usuari amb anterioritat a la contractació del mateix.

Així, en contractar els nostres serveis, l’usuari accepta que algun dels mateixos puguin ser, totalment o parcialment, subcontractats a altres persones o empreses, que tindran la consideració d’encarregats del tractament, amb els quals s’ha convingut el corresponent contracte de confidencialitat, o adherit a les seves polítiques de privadesa, establertes a les seves respectives pàgines web.

També accepta que algunes de les dades personals demanades siguin facilitades a aquests Encarregats del Tractament, quan sigui necessari per a la efectiva realització del servei contractat. L’usuari podrà negar-se a la cessió de les teves dades als encarregats del tractament, mitjançant petició escrita, per qualsevol dels mitjans anteriorment referenciats.

Confidencialitat

La informació subministrada pel client tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que es pugui utilitzar per a altres fins que els relacionats amb els serveis contractats o productes adquirits. De la mateixa manera, ens obliguem a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions del client, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquest.

Aquesta política de privadesa i de protecció de dades podrà variar en funció dels canvis de normativa i jurisprudència que es vagin produint, sent responsabilitat del titular de les dades la lectura del document actualitzat, amb vista a conèixer els seus drets i obligacions.